Copyright 2021 - CASD Polička

GENESIS expo - Úvod

Genesis  expo

Úvodní slovo
   Co je to vlastně „VĚDA“? Obecná definice vědy je, že je to znalost. Ovšem není znalost jako znalost, neboť různé znalosti o světě získáváme různým způsobem a také si je i různým způsobem ověřujeme. Stejné je to i ve vědě. Obvyklá představa lidí o tom, co je věda, je však poněkud odlišná a značně zkreslená, což potom nutně vede k nesprávným závěrům ohledně její role v hledání odpovědi na otázku „jak vznikl svět, život, příroda a člověk a jak vypadala jejich historie“.

    Historie, dá se zopakovat? No, mnozí historikové by si to přáli. Realita je však taková, že jedinečné historické události již z principu zopakovat nelze, a ty historické události, které zopakovat lze i v současnosti, jsou doménou především věd přírodních. Nejen z tohoto důvodu pak nelze historické vědy, jako jsou například paleontologie, antropologie či evoluční biologie, házet do jednoho pytle spolu s genovým inženýrstvím a farmaceutickým či obecně materiálovým výzkumem, které staví své znalosti na měřitelnosti a opakovatelnosti.

   Jinými slovy, historikové nemohou jedinečné historické události přímo pozorovat a přírodovědci je zase nemohou zopakovat. O jakých událostech zde mluvíme? Jsou to především vznik energie, hmoty, času a prostoru, nastavení přírodních zákonů a konstant … vznik hvězd a galaxií, vznik sluneční soustavy, Země a Měsíce, vznik života a základních rostlinných a živočišných druhů na úrovni čeledí a řádů, vznik člověka, lidských jazyků, národů a ras … a konečně i vznik zla (připustíme-li, že něco takového vůbec existuje) včetně smrti. Právě v těchto otázkách se často z historiků stávají spekulanti a z přírodovědců šarlatáni. Nemusí to tak ale nutně být.

   To, co by se skeptik nebo obecně hledající člověk rád dozvěděl je, jaké je nejrozumnější vysvětlení všech těchto unikátních neopakovatelných jevů, které historici nemohou pozorovat a přírodovědci zopakovat? Skeptik se jednoduše ptá, jak se tyto události odehrály, kdy se odehrály a jak dlouho probíhaly? Při hledání odpovědí na tyto otázky se však skeptik nenechává PŘEDEM uzavřít do ideologické škatule. A právě v tomto bodě se ke slovu dostává i filozofie, umění a víra, které v ideálním případě usilují o autentické lidství, cit, moudrost a ušlechtilost. Můžeme pak takový přístup označit za šarlatánství jenom proto, že nesedíme v laboratoři, u dalekohledu či mikroskopu?

   Historie ukazuje, že dialog mezi přírodními a historickými vědami, filozofií, uměním a vírou je nejen možný, ale i všestranně obohacující, a že je to tudíž něco, co bychom měli jako jednotlivci i jako společnost široce podporovat, oceňovat a šířit a ne se před tím uzavírat do různých filozofických táborů a -ismů a pálit ohnivé šípy na všechny světové strany s cílem umlčet či snad přímo zlikvidovat každého, kdo má jiný názor a jinou víru než „já“. Proto vznikla putovní historicko-vědecká výstava s prozaickým názvem GENESIS, která se takový hodnotný dialog pokouší otevřít. Jste všichni srdečně zváni!

Za realizační tým Mgr. Libor Votoček

 

TOPlist