Přednáška Klubu zdraví 9. září 2019

Uzdravující moc pozitivních emocí

MUDr. Milan Moskala