Nejsilnější medicína - MUDr. Milan Moskala

Po delší odmlce se můžeme opět setkat na červnové přednášce.

V 1800 10. června opět v Mozaice.